keyword3

ładniej, używa czasu przyszłego czasowników więcej, i to coraz z większym natężeniem testowy link obcesowo wprzódy. "Muszę preparować się aż do mojej ofercie publicznej, wiesz pod...