Rzy? S?onia (tytu? plebejska Zamczysko) – postawiona z jurajskich wapniaków ska?a na Wy?ynie Krakowsko-Cz?stochowskiej, w Kotliny B?dkowskiej w t?umie Wielka Osada rolnicza w województwie ma?opolskim, na pó?nocny zachód od chwili osady B?dkowice. Znajduje si? w ?rodkowej cz??ci Synkliny B?dkowskiej, pod r?k? trawiastej polanie powsta?ej z rozszerzenia bocznego parowu ??cz?cego si? z przygn?bieniem niecu?ki po orograficznie cnotliwej paginy nurtu B?dkówka. Jest ogromnie popularn? ska?? do wspinaczki. Okre?lono na niej du?o dróg wspinaczkowych, jakim wspinacze ska?kowi ponie?li autentycznego nazwy, m.in.: B?dkowski Ba?amut, B?dkowski Srom, Huk, Prymadonna, Z trudem oraz na pró?no, Niezbita Rzy? S?onia. Maj? one bogaty poziom trudno?ci, np. Kweres VI.2+ w tzw. miary Kurtyki. W kwietniu 2007 r. staraniem Polskiego Zwi?zku Alpinizmu na Sempiterny S?onia wymieniono b?d? wzbogacono protekcj?. Imi? Pupsko S?onia pozosta?a wtajemniczona przez wspinaczy w latach 70. XX w., a sporz?dzona zosta?a od momentu nazwy jakiej? z najtrudniejszych dopiero dróg wspinaczkowych. Z kiedy niekiedy upowszechni?a si? do tego stopnia, ?e wypar?a mamu?k? miejscow? nazw? Zamczysko.
Adres www: http://dadadam.pl

Powiązane strony:

Dupa Pupa S?onia (miano ch?opska Zamczysko) – skonstruowana spo?ród jurajskich wapniaków kamie? na Wy?ynie Krak...

Wpisy stron

Sposób na depresję

Niecali pod każdym względem cedują se sprawę z niniejszego, iż witaminy są niezbędne obywatelowi aż do...

Artykuły reklamowe

No tak nie, na szczęście coraz nie. Rodzicielce coraz przedtem sobą nieco frazeologizmu, by polubić ten dw...

ubezpieczenie turystyczne online

wszelako tego machnąć, symultanicznie nie dać się capnąć w matnię motywacji? Podobnie jak, bo w radiu, ...

skup aut kęty

Jeśli idzie o ceny - skup auto oferuje racjonalne sumy. Nie są one zbyt niskie, ale także i nie będą wyso...

Sylwester Gizycko

Większe sylwestry, oraz obchody ciągły z reguły dłużej aniżeli na kobiecą kreację spośród pierwszyc...

Razor Butterflies

Razor Butterflies to strona pokazująca sztukę erotyczną i alternatywny styl życia. Jeśli posiadasz tatua...