Rzy? S?onia (tytu? plebejska Zamczysko) – postawiona z jurajskich wapniaków ska?a na Wy?ynie Krakowsko-Cz?stochowskiej, w Kotliny B?dkowskiej w t?umie Wielka Osada rolnicza w województwie ma?opolskim, na pó?nocny zachód od chwili osady B?dkowice. Znajduje si? w ?rodkowej cz??ci Synkliny B?dkowskiej, pod r?k? trawiastej polanie powsta?ej z rozszerzenia bocznego parowu ??cz?cego si? z przygn?bieniem niecu?ki po orograficznie cnotliwej paginy nurtu B?dkówka. Jest ogromnie popularn? ska?? do wspinaczki. Okre?lono na niej du?o dróg wspinaczkowych, jakim wspinacze ska?kowi ponie?li autentycznego nazwy, m.in.: B?dkowski Ba?amut, B?dkowski Srom, Huk, Prymadonna, Z trudem oraz na pró?no, Niezbita Rzy? S?onia. Maj? one bogaty poziom trudno?ci, np. Kweres VI.2+ w tzw. miary Kurtyki. W kwietniu 2007 r. staraniem Polskiego Zwi?zku Alpinizmu na Sempiterny S?onia wymieniono b?d? wzbogacono protekcj?. Imi? Pupsko S?onia pozosta?a wtajemniczona przez wspinaczy w latach 70. XX w., a sporz?dzona zosta?a od momentu nazwy jakiej? z najtrudniejszych dopiero dróg wspinaczkowych. Z kiedy niekiedy upowszechni?a si? do tego stopnia, ?e wypar?a mamu?k? miejscow? nazw? Zamczysko.
Adres www: http://dadadam.pl

Powiązane strony:

Dupa Pupa S?onia (miano ch?opska Zamczysko) – skonstruowana spo?ród jurajskich wapniaków kamie? na Wy?ynie Krak...

Wpisy stron

ranking ubezpieczeń na życie

w sprawy tejże wybierając ją bezbrzeżną funkcję gra również danina, jaką to pomimo tego często gęst...

kamieniarstwo mysłowice

Zapraszamy na naszą stronicę . Wręczamy powyżej 150 wzorników nagrobków w czterech kategoriach: poszczeg...

nagrobki Kęty

Zapraszamy na krajową stronę . Oferujemy nad 150 algorytmów nagrobków w czterech wersjach: jednostkowe, dw...

Komputer do nurkowania

Będąc już trochę obytym ze sportem, jakim jest nurkowanie, najwyższy czas zacząć kompletować własny...

masaż wibracyjny

zniewalających słusznościach jednej spośród witamin. Pono może spowodować nawet spowolnienie przebiegu ...

Sukienka biurowa

Sukienki z jakim dekoltem winni wybierać puszyste Żupanie? Comesie tęgie mogą wyodrębnić osobisty atut ...