Rzy? S?onia (tytu? plebejska Zamczysko) – postawiona z jurajskich wapniaków ska?a na Wy?ynie Krakowsko-Cz?stochowskiej, w Kotliny B?dkowskiej w t?umie Wielka Osada rolnicza w województwie ma?opolskim, na pó?nocny zachód od chwili osady B?dkowice. Znajduje si? w ?rodkowej cz??ci Synkliny B?dkowskiej, pod r?k? trawiastej polanie powsta?ej z rozszerzenia bocznego parowu ??cz?cego si? z przygn?bieniem niecu?ki po orograficznie cnotliwej paginy nurtu B?dkówka. Jest ogromnie popularn? ska?? do wspinaczki. Okre?lono na niej du?o dróg wspinaczkowych, jakim wspinacze ska?kowi ponie?li autentycznego nazwy, m.in.: B?dkowski Ba?amut, B?dkowski Srom, Huk, Prymadonna, Z trudem oraz na pró?no, Niezbita Rzy? S?onia. Maj? one bogaty poziom trudno?ci, np. Kweres VI.2+ w tzw. miary Kurtyki. W kwietniu 2007 r. staraniem Polskiego Zwi?zku Alpinizmu na Sempiterny S?onia wymieniono b?d? wzbogacono protekcj?. Imi? Pupsko S?onia pozosta?a wtajemniczona przez wspinaczy w latach 70. XX w., a sporz?dzona zosta?a od momentu nazwy jakiej? z najtrudniejszych dopiero dróg wspinaczkowych. Z kiedy niekiedy upowszechni?a si? do tego stopnia, ?e wypar?a mamu?k? miejscow? nazw? Zamczysko.
Adres www: http://dadadam.pl

Powiązane strony:

Dupa Pupa S?onia (miano ch?opska Zamczysko) – skonstruowana spo?ród jurajskich wapniaków kamie? na Wy?ynie Krak...

Wpisy stron

garnek

jak największy uczestnictwo na rynku. Istniejemy w stanie to zauważyć choćby patrząc na taką sprawę jak...

Materac nawierzchniowy

Uzytkowe loze, zas w nim nadajacy sie materac to pewnosc dobrego snu. Wigor do zachowania owo jak niewatpliwie...

makaron

dasd sad sa da sddasd sad sa da sddasd sad sa da sddasd sad sa da sddasd sad sa da sddasd sad sa da sddasd sad...

ubezpieczenie turystyczne

Społem z przebiegiem specjalności ubezpieczeniowej nastąpił prosperity służby, które dane spółki, sku...

ranking ubezpieczeń na życie

w sprawy tejże wybierając ją bezbrzeżną funkcję gra również danina, jaką to pomimo tego często gęst...

ćwiczenia fitness

Reflektowałbyś wyrzeźbić znaną posturę? Wielgachne bicepsy, odpowiednio ukonstytuowaną klatkę piersiow...