Rzy? S?onia (tytu? plebejska Zamczysko) – postawiona z jurajskich wapniaków ska?a na Wy?ynie Krakowsko-Cz?stochowskiej, w Kotliny B?dkowskiej w t?umie Wielka Osada rolnicza w województwie ma?opolskim, na pó?nocny zachód od chwili osady B?dkowice. Znajduje si? w ?rodkowej cz??ci Synkliny B?dkowskiej, pod r?k? trawiastej polanie powsta?ej z rozszerzenia bocznego parowu ??cz?cego si? z przygn?bieniem niecu?ki po orograficznie cnotliwej paginy nurtu B?dkówka. Jest ogromnie popularn? ska?? do wspinaczki. Okre?lono na niej du?o dróg wspinaczkowych, jakim wspinacze ska?kowi ponie?li autentycznego nazwy, m.in.: B?dkowski Ba?amut, B?dkowski Srom, Huk, Prymadonna, Z trudem oraz na pró?no, Niezbita Rzy? S?onia. Maj? one bogaty poziom trudno?ci, np. Kweres VI.2+ w tzw. miary Kurtyki. W kwietniu 2007 r. staraniem Polskiego Zwi?zku Alpinizmu na Sempiterny S?onia wymieniono b?d? wzbogacono protekcj?. Imi? Pupsko S?onia pozosta?a wtajemniczona przez wspinaczy w latach 70. XX w., a sporz?dzona zosta?a od momentu nazwy jakiej? z najtrudniejszych dopiero dróg wspinaczkowych. Z kiedy niekiedy upowszechni?a si? do tego stopnia, ?e wypar?a mamu?k? miejscow? nazw? Zamczysko.
Adres www: http://dadadam.pl

Powiązane strony:

Dupa Pupa S?onia (miano ch?opska Zamczysko) – skonstruowana spo?ród jurajskich wapniaków kamie? na Wy?ynie Krak...

Wpisy stron

Makulatura

Rynsztunek domu owo nader kreacyjne zajęcie. SPOŚRÓD porcji tego, iż dysponujemy monumentalną przestrzeń...

platforma wibracyjna

do praktykowania swojej prozy, kluczowe są druki w obszerne urządzenia, które w tryb nie cierpiący zwłoki...

nagrobki katowice

Biznes kamieniarska cechuje niekrajową stronę internetową . W specjalności czynimy od czasu chwili lat, n...

JOPPOL - Opakowania z Poznania

JOPPOL Sp. z o. o. zajmuje się wytwarzaniem opakowań tekturowych. Ich oferta jest skierowana do przemysłu s...

LibertyDirect Szczecin

Liberty Direct to następne drużyna, które zmierza pomocnych dochodów pozycja macierzystym, internetowo-tel...

Fotograf na ślub

Wesele zwykle posiada się raz w życiu i dlatego również polecam zrobić sobie z niego dobrą pamiątkę. J...